Real time web analytics, Heat map tracking

Els van Tol

 Els van Tol

In 2003 kwam ik in de Dominicuskerk in Amsterdam in aanraking met het labyrint. Het hielp mij in die jaren met het helingsproces van seksueel misbruik in mijn jeugd.

Maar het labyrint bleef mij boeien. Ik vind het fascinerend om te ontdekken, dat het labyrint beweging geeft aan ideeën, blokkades, emoties, denkbeelden, etc. Het labyrint blijkt steeds weer een ijkpunt op mijn levenspad.

 

In 2014 kregen we als werkgroep labyrint-in-de-Dominicus een training van Selma Sevenhuysen om workshops te gaan geven rondom het labyrint. Sindsdien ben ik lid van deze werkgroep, waar ook Lies Salzmann (zie elders haar pagina op de website) deel van uit maakt, en verzorgen wij 2 of 3 keer per jaar een labyrintworkshop in de Dominicus in Amsterdam (www.dominicusamsterdam.nl) 20161128 175949

Adventslabyrint in de Dominicus

 

 

Inmiddels heb ik van gladde rivierkeien een hartlabyrint in mijn tuin aangelegd. Dit labyrint vergt een ruimte van ongeveer 5mx5m.

hartlabyrint Ermelo

Hartlabyrint in mijn tuin in Ermelo.

 

 

Momenteel werk ik aan de aanleg van een klassiek labyrint bij een groenproject in Harderwijk. De voormalige gemeentewerf wordt ingericht tot, in samenwerking met de buurtbewoners, een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, burgerschap en talentontwikkeling. En daar past volgens het bestuur ook een labyrint in. Voorts werd ik benaderd om dit aan te leggen!

In de loop van dit jaar ga ik daar ook workshops organiseren.

Klassiek Labyrint in aanleg

Klassiek labyrint in aanleg in Harderwijk

 

 

In de afgelopen jaren volgde ik ook workshops vingerlabyrintlopen bij John Mustert.

In mijn natuurgeneeskundige praktijk ‘In Balans’ zet ik soms het labyrint in om dichter bij de kern te komen.

Chartres


pelgrims van nu
lopen in het labyrint
de inwijdingsweg


het zonlicht schijnt
door veelkleurig roosraam,
streelt met zegening


de ziel kent de weg
voeten worden geleid
komen in het midden


Marion Spronk

3.png