Els van Tol

In 2003 kwam ik in de Dominicuskerk in Amsterdam in aanraking met het labyrint. Het hielp mij in die jaren met het helingsproces van seksueel misbruik in mijn jeugd.

Maar het labyrint bleef mij boeien. Ik vind het fascinerend om te ontdekken, dat het labyrint beweging geeft aan ideeën, blokkades, emoties, denkbeelden, etc. Het labyrint blijkt steeds weer een ijkpunt op mijn levenspad.

 

Adventslabyrint in de Dominicus

In 2014 kregen we als werkgroep labyrint-in-de-Dominicus een training van Selma Sevenhuysen om workshops te gaan geven rondom het labyrint. Sindsdien ben ik lid van deze werkgroep, waar ook Lies Salzmann (zie elders haar pagina op de website) deel van uit maakt, en verzorgen wij 2 of 3 keer per jaar een labyrintworkshop in de Dominicus in Amsterdam (www.dominicusamsterdam.nl)

 

 

Inmiddels heb ik van gladde rivierkeien een hartlabyrint in mijn tuin aangelegd. Dit labyrint vergt een ruimte van ongeveer 5mx5m.

Hartlabyrint in mijn tuin in Ermelo.

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2017 heb ik een klassiek labyrint aangelegd bij een groenproject in Harderwijk. De voormalige gemeentewerf wordt ingericht tot, in samenwerking met de buurtbewoners, een omgeving die staat in het teken van duurzaamheid, groen, burgerschap en talentontwikkeling. En daar past volgens het bestuur ook een labyrint in.

Klassiek labyrint in Harderwijk

Regelmatig zal ik daar workshops en/of informatiebijeenkomsten organiseren.

 

In de afgelopen jaren volgde ik ook workshops vingerlabyrintlopen bij John Mustert.

In mijn natuurgeneeskundige praktijk ‘In Balans’ zet ik soms het labyrint in om dichter bij de kern te komen.