Pelgrimshoeve Kafarnaüm

De Pelgrimshoeve Kafarnaüm ligt in het centrum van Vessem, nabij de kerk en het gemeenschaphuis. Op onze hoeve zijn pelgrims en zij die onderweg zijn op hun levensweg, van harte welkom. Op de binnenplaats ligt een labyrint, wat iedereen kan lopen, nadat men zich bij de gastheer of gastvrouw heeft gemeld.

Kijk ook op onze website: www.pelgrimshoevekafarnaum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Labyrint bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem

Sinds begin oktober 2010 ligt er bij onze Pelgrimshoeve een heel oud symbool, een labyrint. Het ligt prominent op de toegangsweg van de hoeve. Je kunt er bijna letterlijk niet meer omheen. Na een lange periode van praten, denken en overwegen, hebben Gerard Maas en Ben Noorloos dit gerealiseerd. Het maken ervan was een precisiewerk om nauwkeurig te werken hebben we verschillende technieken gebruikt. Een labyrint is net als een pelgrimsweg een symbool van de levensweg die wij met zijn alle gaan. Het labyrint lopen wordt vaak als een vervanger van de pelgrimsweg gebruikt. Voor mensen die de tocht naar een pelgrimsplaats niet kunnen gaan. Ze zijn hierbij uitgegaan van  het klassieke symbool van een zogenoemd 7 paden labyrint.  Het is een erg oud symbool dat al geruime tijd gebruikt wordt om het bewustzijn te vergroten: een reis om jezelf te ontdekken. Wandelen in een labyrint is een echte loopmeditatie. Men ontdekt al snel dat het wandelen de geest rustig en haar ook heel helder maakt. En dat heeft weer het voordeel dat men bijvoorbeeld oplossingen voor problemen veel sneller in zichzelf ontdekt. Men is in staat om alles terug te geven aan zijn/haar natuurlijk oplossend vermogen waardoor men de dingen snel in een nieuw licht kan zien. Ons labyrint bestaat uit zeven paden, die uitmonden in het centrum. De zeven paden komen overeen met de zeven chakra’s. De chakra’s zijn lagen van subtiele energielichamen in het lichaam. Het labyrint nodigt uit haar pad regelmatig te bewandelen, je te bezinnen, en zo tot rust te komen. Het labyrint wordt gebruik tijdens de pelgrimsweekends, maar is natuurlijk ook bij andere gelegenheden en voor ieder ander beschikbaar. Voor verdere informatie is op de Pelgrimshoeve een kleine beschrijving aanwezig. Maar ook  gegeven de leden van de werkgroep “Pelgrimeren voor volwassenen” (marijkepouw.t@gmail.com) en Jac Naus vanuit de werkgroep: “Pelgrimeren voor de jeugd” (jjmnaus@gmail.com) graag meer informatie.