RIEN VAN DER ZEIJDEN

In Nij Beets (Friesland) heeft Rien van der Zeijden een grote dwaaltuin met open lucht theater en labyrint. Rien is ritueelbegeleider en coach. www.rienvanderzeijden.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 0627308152